Резюме на проекта:

„Електронни учебници по История и цивилизация - виртуален свят за децата със специални образователни потребности.”

BG051PO001-4.1.04-124

Продължителност - 18 месеца

Начало - 10.01.2012 г. Край - 10.07.2013 г.

Териториален обхват – гр. Русе, гр. Сливо поле и гр. Ветово

Партньори:

  • ОУ„Ангел Кънчев“ град Русе – бенефициент
  • Сдружение с нестопанска цел „Фортис“
  • ОУ „Алеко Константинов” град Русе
  • ОУ „Тома Кърджиев” град Русе
  • СОУ „Паисий Хилeндарски“ гр.Сливо поле
  • СOУ “Васил Левски” гр. Ветово