Партньори


Проектът се реализира на базата на публично-частно партньорство между пет общообразователни училища и организация от неправителствения сектор. Бенефициентът ОУ „Ангел Кънчев” в партнъорство със сдружение с нестопанска цел „ФОРТИС“, ОУ „Алеко Константинов”, ОУ „Тома Кърджиев”, СОУ „Св. Паисий Хилендарски” и СОУ „Васил Левски” ще реализира планираните проектни дейности и инициативи на територията на град Русе, град Сливо поле и град Ветово.
ОУ „Ангел Кънчев”
Сдружение с нестопанска цел „ФОРТИС“
ОУ „Алеко Константинов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СОУ „Св. Паисий Хилендарски”
СОУ „Васил Левски”