4 октомври 2012 г. - обучение на учители и педагодически кадри за използване на специализиран образователен софтуер


На 4 октомври 2012 г. в ОУ "Ангел Кънчев" се проведе обучение на учители и педагодически кадри за използване на специализиран образователен софтуер «Електронни учебници по История и цивилизация за V и VI клас за обучение на деца със СОП» част от проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”. Мая Ангелова в качеството на нает, съгласно договор за възлагане изпълнението на поръчката експерт, запозна учители и специалисти от ОУ "Ангел Кънчев" с функционалните възможности на разработеният специализиран образователен софтуер.