Психологическа подкрепа на ученици със СОП в ОУ "Алеко Константинов"- гр. Русе


Екипът от експерти, включващ Биофийдбек-терапевт /Емилия Дамянова/, клиничен психолог /Валери Бенеков/ и детско-юношески психолог /Филип Зартов/, представиха планираните психологически дейности за подкрепа на ученици със СОП и техните близки в ОУ "Алеко Константинов".

Спазвайки времевия график на проекта, на 10 май стартира изпълнението на Дейност 3 Образователна и социално-психологическа подкрепа за учениците със СОП и техните родители, включваща психологическо консултиране и образователна подкрепа в организирания консултативен кабинет, мобилен център за подкрепа и предоставяне на индивидуални консултации във всяко от училищата-партнъори по проекта.