facebook - 23.01.2013 г


За осигуряване на публичност и визуализация на проекта на 23.01.2013 г. бе създадена страница в facebook "Електронни учебници по история и цивилизация". Чрез страницата ще се предостави още една форма за достъп до информация относно бъдещи и настоящи събития по този проект. Панели за достъп към страницата в fasebook бяха поместени в учебниците по история и цивилизация за V и VI клас.