Олимпиада по история и цивилизация в ОУ "Алеко Константинов" - гр. Русе на 05.02.2013 г.


В ОУ "Алеко Константинов" бе проведена олимпиада по история и цивилизация. 05.02.2013 г.