Учебни филми за олимпиада по история 01.02.13 г.


За провеждането на олимпиада по история и цивилизация бяха изготвени учебни филми които да подпомогнат учениците със СОП при решаването на тестовите задачи. Учебните филми бяха излъчени преди провеждането на олимпиадата. Те са достъпни за всички потребители, чрез съдържанието на учебниците, и чрез Youtube.