Класираните ученици на 1-во място в проведената олимпиада


Класираните ученици на 1-во място в проведената олимпиада по История и цивилизация на 05.02.2013 г.

Симона Стойнова Маринова - ОУ "Тома Кърджиев" гр. Русе
Себайдин Бедришев Себайдинов - ОУ "Алеко Константинов" - гр.Русе