Интервю-Дарик радио 22.05.2013 г.


На 22.05.2013 г. Филип Зартов представи на слушателите на ДАРИК радио реализираните до момента дейности по настоящият проект и основните аспекти от предстоящата кръгла маса на тема:„Представяне на добри практики от социално-психологическата подкрепа на децата със СОП и техните родители”

Интервюто е достъпно онлайн на предоставеният линк: