Електронните учебници по история за V и VI клас и на DVD


Съгласно дейност 5 "Обмен на информация и предоставяне на успешните практики на всички заинтересовани страни" бяха тиражирани 500 бр.DVD със специализирания образователен софтуер за V и VI клас. Потребителите които не разполагат с възможност за достъп до интернет могат да ползват разработеният софтуер и посредством DVD.