Наръчник за подпомагане на родители и учители за работа с ученици със СОП


Съгласно реализирането на Дейност 5 Обмен на информация и предоставяне на успешните практики на всички заинтересовани страни, бяха разпечатани и разпространени между партньорите и заинтересованите страни 500 бр. "Наръчник за подпомагане на родители и учители за работа със ученици със специални образователни потребности" Наръчникът съдържа 68 стр. и представя методическите разработки по настоящият проект и предоставени материали от Ресурсен център - Русе, предназначени да подпомогнат всички работещи в сферата на интегрираното и включващото образование.