Заключителна конференция 08.07.2013 г.


На 08.07.2013 г. в хотел Космополитан в гр. Русе от 11.00 ч. бе проведена Заключителната конференция по проект BG051PO001-4.1.04-0124 „Електронни учебници по История и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
В рамките на два часа партньорите и русенската общественост бяха подробно запознати с всички реализирани дейности до този момент, както и с планираните инициативи за гарантиране на устойчивият ефект от постигнатите резултати.
Бяха изнесени доклади от Галина Русева - технически секретар, Иван Зартов - експерт методика и Филип Зартов - координатор.
Събитието бе отразено с поредица от репортажи от поканените медиите сред които бяха екип на Ruse-news, Ruseinfo, TVN Bulgaria, Телевизия ДЕЛТА, БНР, БНТ-2, Нетлоркс, Телевизия КИС и др.