На 12.07.2013 г. от 20.00 ч. телевизия ДЕЛТА представи реализираният проект.


От 20.00 ч. на 12.07.2013 г. в публицистично предаване - Градът отблизо, в рамките на 35 мин подробно бе представен реализираният проект BG051PO001-4.1.04-0124 „Електронни учебници по История и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.