Документален филм за проект "Електронни учебници по история и цивилизации" 40 мин.


В рамките на Дейност 5 "Обмен на информация и предоставяне на успешните практики на всички заинтересовани страни" бе реализиран 40 минутен документален филм, който подробно отразява реализираните инициативи и постигнатите резултати от проект "Електронни учебници по история - виртуален свят за децата със специални образователни потребности"
Документалният филм се тиражира на DVD, онлайн е качена в Youtube.

Чрез предоставените линкове можете да се запознаете с документалният филм за проект: "Електронни учебници по история - виртуален свят за децата със специални образователни потребности"