C4tHat


Какво съдържа сайта на проекта? (4.35 мин.)

В тази видио-презентация можете да научите:

- свободен достъп до всички приложения;

- основни функции на сайта;

- акценти на реализирани събития;

- динамични изображения;

- панел резюме на проекта;

- за проекта;

- форум;

Дата: 13-11-2012 г.