C4tHat


Въведение в електронните помагала по "История и цивилизация" за V и VI клас? (2.39 мин.)

В тази видио-презентация можете да научите:

- свободен достъп до всички приложения;

- за кого е предназначен образователния софтуер;

- каква информация съдържа електронното помагало;

Дата: 13-11-2012 г.