C4tHat


Режими на работа на специализираният образователен софтуер по история и цивилизация. - 3.39 мин.

В това видео-изложение можете да се запознаете с трите режима на работа разработени в електронните помагала по история и цивилизация за V и VI клас.

Дата: 14-09-2013 г.