C4tHat


Модул за преподаване на урочните единици по предмета история и цивилизация за V и VIклас.- 5.47 мин.

В този видео файл можете да се запознаете с разработената концепция на модулът за преподаване на урочните единици по предмета история и цивилизация - съдържание на Power Point презентациите - съдържание на видео уроците

Дата: 14-09-2013 г.