Упътване


Всеки от изброените линкове стартира видеофайл, съдържащ отговор на поставения въпрос. Ако все още не откривате информацията, която Ви е необходима, бихте могли да я поставите като тема във форума или да се свържите с екипа за управление на проекта на е-mail: fortis_2009@abv.bg

Модул за преподаване на урочните единици по предмета история и цивилизация за V и VIклас.- 5.47 мин.

В този видео файл можете да се запознаете с разработената концепция на модулът за преподаване на урочните единици по предмета история и цивилизация - съдържание на Power Point презентациите - съдържание на видео уроците

Дата: 14-09-2013 г.